گواهینامه ها و مجوز ها

گواهینامه ها و مجوز ها

این شرکت در حال حاضر در فهرست تولید کنندگان مورد تایید (AVL) شرکتها و سازمانهای معتبری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران و سایر صنایع قرار گرفته که از اهم این فهرستها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

- فهرست بلند وزارت نفت
- فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی گاز ایران
- فهرست تامین کنندگان کالای تام ایران خودرو
- فهرست تامین کنندگان کالای وزارت دفاع
- فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
- فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی پخش و پالایش
- فهرست تامین کنندگان کالای شرکت نفت فلات قاره
- فهرست تامین کنندگان کالای شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
- فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
- فهرست تامین کنندگان کالای گروه صنعتی مپنا
- فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
- فهرست تامین کنندگان کالای گروه مپنا