طراحی مهندسی

واحد طراحی و مهندسی شرکت اساس صنعت پارس با بهره مندی از تیمی متخصص تاکنون پروژه های متعددی را در زمان برنامه ریزی شده با موفقیت به انجام رسانیده است .
حوزه مسئولیت واحد مهندسی در تعامل با سایر واحدها از ابتدای فرآیند طراحی تا انتهای تولید و تحویل محصول تعریف می گردد و بخش های طراحی اولیه ، طراحی تفصیلی و راهبری پروژه را شامل می شود . 

نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده در این واحد عبارتند از :
 

  1. نرم افزارهای Ansys Workbench, PV-Elite, CodeCalc, Nozzle Pro, MecaStack در بخش طراحی مکانیکی.
  2. نرم افزار B-Jac , HTFS, Ansys و HTRI در بخش طراحی حرارتی. 
  3.  نرم افزارهای Tekla Structure (X-Steel) ,Auto Cad , Solid works , Spaceclaim Catia, Inventor   در بخش های مدل سازی و نقشه های تفصیلی. 

این شرکت در حال حاضر دانش فنی و توانایی طراحی و ساخت انواع مخازن تحت فشار از قبیل تاور، رآکتور و … مبدل های حرارتی، Stack، Air cooler، سایر تجهیزات ثابت مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را در اختیار دارد .
همچنین آخرین ویرایش کدها و استانداردهای جهانی مانند ASME(sec VIII,V,II,IX) ، Tema ، API(650,660,661)  ، WRC(107,297) , NACE , AISC , UBC  در این بخش مورد استفاده قرار دارند..