طراحی و ساخت دو دستگاه Piping Pot جهت یونیت 106 فاز 20 و 21 پارس جنوبی