طراحی، ساخت 31 عدد مخازن اتمسفریک کربن استیل و استینلس استیل MEDIUM DRUM