طراحی، ساخت 15 عدد مخازن اتمسفریک کربن استیل و استینلس استیل Small Drum