ساخت دو دستگاه STATIC GAS MIXER جهت فازهای 20 و 21 پارس جنوبی