گواهینامه ها و مجوز ها

گواهینامه ها و مجوز ها

این شرکت در حال حاضر در فهرست تولید کنندگان مورد تایید (AVL) شرکتها و سازمانهای معتبری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران و سایر صنایع قرار گرفته که از اهم این فهرستها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

– فهرست بلند وزارت نفت
– فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی صنایع پتروشیمی
– فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی گاز ایران
– فهرست تامین کنندگان کالای تام ایران خودرو
– فهرست تامین کنندگان کالای وزارت دفاع
– فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
– فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی پخش و پالایش
– فهرست تامین کنندگان کالای شرکت نفت فلات قاره
– فهرست تامین کنندگان کالای شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
– فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
– فهرست تامین کنندگان کالای گروه صنعتی مپنا
– فهرست تامین کنندگان کالای شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
– فهرست تامین کنندگان کالای گروه مپنا