گروه ما

گروه اساس صنعت پارس

مهرزاد شیخی مطلق

مهرزاد شیخی مطلق

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره
علی پاشا گرامی فرد

علی پاشا گرامی فرد

مدیرپروژه ها
آیدا فلاحت پیشه

آیدا فلاحت پیشه

مدیر واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
ایمان مینا

ایمان مینا

IT مدیر واحد
صادق ذکایی

صادق ذکایی

مدیر واحد تعمیرات
پویا شیخی مطلق

پویا شیخی مطلق

نائب رییس هیئت مدیره
علی فرنیا

علی فرنیا

مدیر واحد طراحی_مهندسی و فروش
حمیدرضا فریدونی

حمیدرضا فریدونی

مدیر واحد تدارکات
آرش مزارعی

آرش مزارعی

مدیر واحد کنترل کیفیت
حمید فتاحی

حمید فتاحی

مدیر واحد تولید