اهداف و ماموریت ها

اهداف و ماموریت ها

هم اکنون این مجموعه در دوبخش تدوین و پیاده سازی سیستم یکپارچه IMS و HSEMS و سازگاری محیط زیست و افزایش ظرفیت تولید تا سقف 20,000 تن در حال فعالیت می باشد .این شرکت همواره کوشیده تا با افزایش کارایی و توان فنی و اجرایی به کمک شیوه های مدرن و متناسب با نیازهای روز مشتری، ارایه خدمات شایسته به مجریان طرح ، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و خرید ماشین آلات و همچنین آموزش کارشناسان ارشد بخش طراحی – مهندسی ، تولید و کنترل کیفیت ، در راستای ارتقاء کمی و کیفی ظرفیت ها و توانمندی های خود گام بردارد .