کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت اساس صنعت پارس با بکارگیری از کارشناسان مجرب و خلاق و همچنین با بکارگیری از تجهیزات به روز پا در مسیر ارتقاء سطح کیفیت محصول نهایی این شرکت نهاده و از مهمترین وظایف این واحد به شرح ذیل میتوان نام برد:

ایجاد اطمینان در تهیه متریال از طریق مطابقت آن با گواهینامه های مربوطه و در صورت لزوم اقدام به انجام نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه.

علاوه بر کنترل محصول نهایی در کنترل فرآیند محصول با انجام بازرسی های حین ساخت، ارائه روشهایی به نحوه تولید و همچنین انجام تست های غیر مخرب (NDT) باعث ایجاد مرغوبیت و مشتری پسند بودن محصولات تولیدی این شرکت گردیده است.