آرشیو تصاویر ویدئویی

نصب بافر درام پالایشگاه گاز پارسیان، طراحی و ساخت توسط شرکت اساس صنعت پارس
طراحی، ساخت و حمل بافر درام پالایشگاه گاز پارسیان، توسط شرکت اساس صنعت پارس
طراحی، ساخت و حمل بافر درام پالایشگاه گاز پارسیان، توسط شرکت اساس صنعت پارس
شرکت اساس صنعت پارس، طراح و سازنده تجهیزات ثابت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
حمل بافردرام پالایشگاه گاز پارسیان و درایرهای پتروشیمی گچساران توسط شرکت اساس صنعت پارس
گزارش خبری صدا و سیما از طراحی، ساخت و حمل تاور 204C پتروشیمی هنگام، توسط شرکت اساس صنعت پارس
طراحی، ساخت و حمل تاور 204C پتروشیمی هنگام، توسط شرکت اساس صنعت پارس
شرکت اساس صنعت پارس، طراح و سازنده تجهیزات ثابت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
طراحی، ساخت و حمل تاور 09C003 پتروشیمی سلمان، توسط شرکت اساس صنعت پارس
شرکت اساس صنعت پارس در سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی
شرکت اساس صنعت پارس، طراح و سازنده تجهیزات ثابت صنایع نفت گاز و پتروشیمی
طراحی، ساخت و حمل درام 1505 پتروشیمی گچساران، توسط شرکت اساس صنعت پارس
طراحی، ساخت و حمل درام 1505 پتروشیمی گچساران، توسط شرکت اساس صنعت پارس
طراحی، ساخت و حمل تاور 9001 در سایت پتروشیمی مارون، توسط شرکت اساس صنعت پارس
طراحی، ساخت و حمل تاورهای 09C001 و 09C002 در سایت پتروشیمی سلمان، توسط شرکت اساس صنعت پارس
شرکت اساس صنعت پارس، طراح و سازنده تجهیزات ثابت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
شرکت اساس صنعت پارس، در چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی