خدمات ما

برنامه ریزی و کنترل پروژه

یکی از ابزارهای مهم این مجموعه در مدیریت و پیشبرد پروژه های مختلف بصورت همزمان، برنامه ریزی و کنترل پروژه است.

مشاهده جزییات

تولید

در این واحدعملیات ساخت و رنگ کلیه تجهیزات فلزی مشتمل بر سازه های فولادی و تجهیزات ثابت صنایع مختلف مطابق با آخرین ویرایش استانداردهای جهانی زیر نظر واحدهای مهندسی و کنترل کیفیت انجام می شود .

مشاهده جزییات

کنترل کیفیت

مجموعه عملیاتی نظیر اندازه گیری یا آزمون كه بر روی یك محصول انجام می گیرد تا تطابق مشخصات آن محصول با استانداردها مشخص شود

مشاهده جزییات

طراحی مهندسی

حوزه مسئولیت واحد مهندسی در تعامل با سایر واحدها از ابتدای فرآیند طراحی تا انتهای تولید و تحویل محصول تعریف می گردد و بخش های طراحی اولیه ، طراحی تفصیلی و راهبری پروژه را شامل می شود

مشاهده جزییات

تدارکات

واحد تدارکات شرکت اساس صنعت پارس مسئول اصلی خرید تجهیزات، کالا و خدمات برای شرکت می باشد. این واحد با مقایسه قیمت ها و کیفیت کالاها و خدمات، بهترین و ارزشمند ترین آنها را برای شرکت تهیه می کند.

مشاهده جزییات

انبار

اقدامات مربوط به تهیه به موقع نیازمندی ها، اعم از کالا و خدمات، نگهداری و مدیریت انبارها و واگذاری اقلام مورد نیاز به واحد های مختلف شرکت اساس صنعت پارس

مشاهده جزییات

ایمنی و بهداشت

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به عنوان ابزاری در جهت کنترل و بهبود مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کلیه قسمت های شرکت اساس صنعت پارس فعالیت می کند.

مشاهده جزییات