طراحی، ساخت 14 عدد مخازن اتمسفریک کربن استیل و استینلس استیل Large Drum