اخبار

اخبار

ایجاد صندوق پروژه و صندوق‌های خصوصی سرمایه‌گذاری برای تامین مالی طرح‌های پتروشیمی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه این شرکت دو راهکار برای تأمین مالی طرح‌ها دنبال می‌کند، گفت: راهکار اول، صادر کردن اوراق مشارکت و راهکار دوم، ایجاد صندوق پروژه و صندوق‌های خصوصی سرمایه‌گذاری است.

مشاهده جزییات